2020 ENTERTAINMENT

นักศึกษาฝึกงาน Graphic Designer

เกี่ยวกับตำแหน่งนี้

หน้าที่ของตำแหน่ง

เรียนรู้งาน พัฒนา ฝึกฝน และรับผิดชอบงานตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของคุณ

• เป็นนิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบกราฟิกดีไซน์ 
หรือมีความสนใจด้านนี้เป็นพิเศษ
• มีความรู้พื้นฐานทางศิลปะ ทัศนศิลป์ งานออกแบบ
• มีความชอบ และหลงใหลในงาน Design ทุกรูปแบบ 
• มีพื้นฐานในการใช้โปรแกรม Adobe After Effect และโปรแกรมออกแบบอื่นๆ ได้ดี
• มีความคิดสร้างสรรค์ มีความกระตือรือร้น มีวินัยในการทำงาน ตรงต่อเวลา มีมารยาทต่อผู้อื่น 
• ตั้งใจมาฝึกงาน เพื่อให้ได้ประสบการณ์ในการทำงานจริง พร้อมที่จะทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
วิธีการสมัคร : 
ส่งเอกสารและรายละเอียด ดังนี้
* ประวัติส่วนตัว
* Portfolio
* ระยะเวลาในการฝึกงาน
ส่งอีเมล์เข้ามาได้ที่ :  hr@2020.co.th
ตำแหน่งว่างอื่นๆ