2020 ENTERTAINMENT

นักศึกษาฝึกงาน Creative Online

เกี่ยวกับตำแหน่งนี้

จับประเด็น ต่อยอดไอเดีย และ สร้าง content ในช่องทาง online   รู้จังหวะในการดึงความสนใจคนใน online ให้มาสนใจเรา

หน้าที่ของตำแหน่ง

เรียนรู้งาน พัฒนา ฝึกฝน และรับผิดชอบงานตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของคุณ

• เป็นนิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในคณะนิเทศน์ศาสตร์ สาขาใดก็ได้ที่เกี่ยวข้อง
หรือมีความสนใจด้านนี้เป็นพิเศษ
• มีความชอบ และหลงใหลในวงการบันเทิง และ Social Media 
• รอบรู้ มีความว่องไว ทันกระแสตลอดเวลา อารมณ์ดี ไอเดียบรรเจิด
• มีความคิดสร้างสรรค์ มีความกระตือรือร้น มีวินัยในการทำงาน ตรงต่อเวลา มีมารยาทต่อผู้อื่น 
• ตั้งใจมาฝึกงาน เพื่อให้ได้ประสบการณ์ในการทำงานจริง พร้อมที่จะทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
 
 
 
 

ส่ง Resume &  Portfolio  มาที่ hr@2020.co.th

ตำแหน่งว่างอื่นๆ