2020 ENTERTAINMENT
AT TEN DAY

ประสานงานรายการโทรทัศน์

เกี่ยวกับตำแหน่งนี้

 

 

หน้าที่ของตำแหน่ง

วางแผนการทำงาน ติดต่อสื่อสาร รวบรวมข้อมูล กับส่วนที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติของคุณ

  • ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ สาขาสื่อสารมวลชน หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร รวบรวมข้อมูล ประสานงาน กับส่วนที่เกี่ยวข้อง
  • บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
  • ชอบวางแผน และทำงานอย่างเป็นระบบ
  • มีความรู้ทางด้านรายการโทรทัศน์
  • ประสบการณ์ทำงาน อย่างน้อย 2 ปี
 

สนใจสมัคร ส่งเรซูเม่และประวัติการทำงาน พร้อมเหตุผลว่าทำไมเราควรจะเลือกคุณ มาที่  hr@2020.co.th

ตำแหน่งว่างอื่นๆ