2020 ENTERTAINMENT
DUNDARA

สมัครดันดารา!

Audition clip

อัพโหลดคลิปออดิชั่น ความยาวไม่เกิน 2 นาที
(.mp4, .avi, .wmv)

กรุณาเลือกไฟล์

ข้าพเจ้าขอยืนยัน ว่าข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้ข้างต้นนั้นเป็นความจริงทุกประการ