2020 ENTERTAINMENT

เรื่องราวของคุณมีสิทธิ์ได้ออกรายการตีสิบเดย์

แบ่งปันเรื่องราวที่น่าสนใจของคุณที่นี่ เราจะติดต่อกลับไปหากเรื่องของคุณโดนใจทีมงานของเรา

Clip / Photo

อัพโหลดคลิป ความยาวไม่เกิน 2 นาที หรือรูปภาพ ขนาดไม่เกิน 2MB
(.mp4, .avi, .wmv, .gif, .jpg, .png)

กรุณาเลือกไฟล์

ข้าพเจ้าขอยืนยัน ว่าข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้ข้างต้นนั้นเป็นความจริงทุกประการ